Ce este un certificat energetic şi pentru ce se foloseşte?

La vânzarea sau închirierea unei locuinţe proprietarii vor constata că printre documentele necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, este nevoie de un certificat energetic.

Pentru obţinerea cât mai rapidă a documentului, persoanele interesate trebuie să afle din timp care sunt documentele necesare şi de unde se obţine acest act.

Ce este un certificat energetic?

Certificatul de performanţă energetică este un document din care reiese eficiența energetică a unei locuinţe. Actul se întocmeşte de către un auditor energetic atestat, pe baza documentelor prezentate de proprietar şi în urma unei vizite la imobil.

Odată eliberat, certificatul energetic are o valabilitate de 10 ani, dacă în această perioadă nu se efectuează operaţiuni ample de renovare. În situaţia în care clădirea sau unitatea de clădire pentru care s-a făcut certificarea energetică este renovată, proprietarul trebuie să obţină un nou certificat de performanţă energetică.

Conceptul de eficiență energetică este cunoscut oamenilor, fiind întâlnit și la clasificarea electrocasnicelor.

Şi în cazul locuinţelor, clasele de performanţă energetică sunt notate tot cu litere de la A la G.

Clasa A este caracteristică locuinţelor cu cea mai mare eficienţă energetică, în timp ce clasa G se oferă clădirilor cel mai puţin performante din punct de vedere energetic.

De asemenea, în urma calculelor, auditorul va atribui locuinţei o notă energetică din intervalul 1-100. Cu cât nota este mai mare, cu atât clădirea are o performanţă energetică mai crescută.

Ce documente şi informaţii sunt necesare?

Pentru întocmirea certificatului de performanţă energetică, auditorul va avea nevoie de următoarele acte şi informaţii:

 • Numele proprietarului;
 • Planul locuinţei (pentru apartamente sau garsoniere), respectiv planurile de situaţie şi planurile nivelurilor (pentru alte tipuri de locuinţe);
 • Orientarea cardinală a locuinţei;
 • Planul cadastral din care reies dimensiunile încăperilor şi ale ferestrelor;
 • Tipul de tâmplărie existent;
 • Materialele din care sunt construiţi pereţii şi planşeele exterioare;
 • Starea balcoanelor (deschis/închis);
 • Prezența subsolului;
 • Tipul de încălzire şi informaţii cu privire la centrală şi calorifere;
 • Existenţa repartitoarelor;
 • Numărul punctelor de apă şi existenţa apometrelor;
 • Starea faţadei;
 • Înălţimea liberă din locuinţă.

De asemenea, auditorul va face un scurt tur al locuinţei pentru a o evalua. Vizita se va face la o dată stabilită de comun acord cu proprietarul.

Când este necesar un certificat energetic?

Situaţiile obligatorii care implică prezentarea unui certificat energetic sunt:

 • Vânzarea unei clădiri sau unităţi de clădire;
 • Închirierea unei clădiri sau unităţi de clădire;
 • Recepţia finală a unei clădiri noi.

În lipsa acestui document, contractele de vânzare-cumpărare sau de închiriere sunt supuse nulităţii relative, putând fi atacate în instanţă.

În plus, potrivit legii, clădirile, precum: unităţile de învăţământ, spitalele, hotelurile, restaurantele şi alte clădiri de folosinţă publică sunt obligate să aibă un certificat energetic valabil afişat într-un un loc vizibil.

Există însă şi clădiri pentru care certificatul energetic nu este necesar:

 • Clădiri protejate sau din areale protejate;
 • Clădiri cu valoare istorică deosebită;
 • Clădirii provizorii, ce nu vor fi utilizate mai mult de 2 ani;
 • Clădiri care se folosesc pe o perioadă mai mică de 4 luni, anual;
 • Lăcaşuri de cult.