INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA IN CADRUL PROIECTULUI “Infiintare linie de productie automobile electrice”

INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA IN CADRUL PROIECTULUI “Infiintare linie de productie automobile electrice”

In temeiul prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare; si dupa caz prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, RMG CASUAL SRL in calitate de beneficiar, cu sediul in Municipiul Baia Mare, România, Str. Petru Rares nr. 7, Ap. 6, judeţul Maramures, cod postal 430181 Tel. 0743099968, Email. g.muresan@gotech.ro achizitioneaza “Servicii de consultanta”, cod CPV 79411000-8, pentru implementarea proiectului “Infiintare linie de productie automobile electrice”, Contract de finantare nr. 1933/09.05.2018, Cod SMIS 112894 conform cerintelor documentatiei de achizitie.

Modalitatea de atribuire: PROCEDURA COMPETITIVA

Tipul contractului: prestari servicii.

Durata contractului: pana la data de: 08.05.2020/conform contractului de finantare.

Sursa de finantare: POR 2014-2020, AP 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, PI 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor;

Detalii anunt: Prin prezenta documentatie de achizitie, beneficiarul RMG CASUAL SRL, invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru achizitia de “Servicii de consultanta”, cod CPV 79411000-8”, in conformitate cu cerintele incluse in specificatii tehnice. Documentatia se obtine de la locatia de implementare sau la adresa de e-mail: g.muresan@gotech. De asemenea documentatia se va publica pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Locatii de prestare a serviciilor:

1. La sediul beneficiarului Municipiul Baia Mare, România, Str. Petru Rares nr. 7, Ap. 6, judeţul Maramures, cod postal 430181

2. La locatia de implementare a proiectului: Locul de implementare al proiectului: ROMANIA, REGIUNEA NORD-VEST, JUDETUL CLUJ, LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA.

3. La sediul prestatorului.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea si diversificarea activitatii solicitantului catre sfera productiei de automobile electrice de mici dimensiuni, la costuri reduse, destinate publicului larg.

Descrierea contractului: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII – Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului “Infiintare linie de productie automobile electrice.

Valoare estimata totala fara TVA: 337500 lei fara TVA. Pretul nu este ajustabil.

Conditii de participare:

Data limita de depunere: 28.12.2018, ora 14,00.

Locul: Municipiul Baia Mare, România, Str. Petru Rares nr. 7, Ap. 6, judeţul Maramures.

Criterii adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.

Beneficiar: RMG CASUAL SRL,

Prin reprezentant imputernicit Gheorghe Muresan

Data: 14.12.2018