Când este necesar să realizați un audit energetic pentru compania dumneavoastră?

Potrivit legii 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația să efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de către acesta, care să reprezinte cel puțin 50% din consumul energetic total al operatorului economic.

De asemenea, operatorii economici care consumă anual o cantitate mai mare de 1.000 tep sunt obligați să numească un responsabil pentru utilizarea energiei (manager energetic) atestat de Ministerul Energiei sau Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, fie prin contract individual de muncă, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu o companie prestatoare de servicii energetice, atestată în condițiile legii, care are angajat un manager energetic.

Pe lângă îndeplinirea obligațiilor legislative, este recomandat să realizați un audit energetic pentru:

  • A determina sursele de consum energetic ale companiei, precum și costurile aferente;
  • A identifica modalitățile de reducere a consumului de energie și de creștere a eficienței energetice;
  • A evalua impactul schimbărilor climatice asupra activității companiei;
  • Doriți să implementați măsuri de reducere a impactului asupra mediului înconjurător.

Cu alte cuvinte, auditul energetic sa obțineți o „radiografie” clară și realistă atât a modului în care se realizează consumurile energetice, cât și a ponderilor de consum pe etapele de producție și pe fluxurile auxiliare.

În cadrul auditului energetic se vor fundamenta și cuantifica, prin analiza cost-beneficiu, soluții fezabile de reducere a consumurilor și a costurilor energetice, cum ar fi centrale cogenerare, sisteme monitorizare consumuri energetice, modernizare iluminat LED, compensare energie reactiva, panouri fotovoltaice.

Cel mai important capitol al auditului energetic este Planul de Măsuri și Acțiuni, în cadrul căruia veți găsi răspunsuri la întrebări precum:

  • Ce pot face imediat și cu ce resurse și impact?
  • Cât mă costă să instalez surse regenerabile locale?
  • Cu cât se reduce consumul și costul energetic?
  • Ce surse de finanțare nerambursabilă există și cum le pot accesa?
  • Care este planul de acțiune pe termen mediu și lung?

Astfel, realizând un audit energetic, pe lângă faptul că vă îndepliniți obligațiile legislative, vă obțineți o imagine de ansamblu asupra potențialului de optimizare energetică a locației și vă stabiliți o strategie energetică în raport cu planificările de dezvoltare și de creștere ale companiei.

 

CategoriiFără categorie