Ce este cultura organizațională?

Cheia unei organizații de succes este aceea de a avea o cultură bazată pe un set de credințe, valori, tradiții și principii care susțin structura și strategia de dezvoltare a acesteia. Pentru că face referire la modul în care se desfășoară activitatea într-o companie, mulți consideră că regulamentul de ordine interioară reprezintă cultura organizațională a unei firme. În realitate, însă, acest concept se referă, mai degrabă, la ipoteze inerente, simboluri și modele de comportament învățate, produse și recreate de oamenii care își dedică munca vieții unei organizații, și, mai puțin, la regulile scrise ale unui document intern.

Ce înseamnă cultură organizațională?

Cultura organizațională este definită ca un mix de convingeri, presupuneri, valori și modalități de interacțiune care contribuie la formarea mediului social și psihologic al unei companii. Aceasta le oferă angajaților un simț de apartenență la un grup profesional și îi ajută să se integreze într-o firmă fiindcă include așteptările, experiențele și filosofia unei organizații, dar și valorile care ghidează comportamentul oamenilor. Cultura organizațională este văzută ca un element abstract, dar reprezintă un concept extrem de amplu pentru că definește o companie sau instituție prin normele, obiceiurile, viziunile, simbolurile ori chiar limbajul folosit în comunicarea internă. În general, cultura organizațională stabilește contextul pentru tot ceea ce face o întreprindere. Totuși, pentru că organizațiile și industriile sunt foarte diferite, nu există un șablon de cultură unic, șablon care să poată răspunde nevoilor tuturor companiilor. Liderii societăților sunt vitali pentru crearea, evoluția și comunicarea culturii organizaționale la locul de muncă.

Caracteristicile culturii organizaționale

În zilele noastre, cultura organizațională modernă și eficientă se bazează pe o serie de principii care variază, în prioritate, de la mare la scăzut. Mai exact, fiecare organizație are o abordare distinctă pentru aceste caracteristici, iar membrii săi își ajustează comportamentul pentru a se potrivi cu valorile moderne și eficiente care propulsează compania către rezultate de succes. Iată despre ce este vorba:

  • Inovare–organizațiile acordă o importanță deosebită inovației și încurajează angajații să-și asume riscuri pentru a performa la locul de muncă.
  • Orientarea spre rezultate–companiile se concentrează pe rezultate, dar, nu și pe modul în care acestea sunt obținute.
  • Accent pe oameni–foarte multe organizații renunță la tradiționalele fișe de post și definesc roluri pentru oameni. Altfel spus, le trasează angajaților obiective și nu responsabilități, mergând pe principiul că nu personalul trebuie să se adapteze unui post, ci posturile trebuie adaptate după oameni.
  • Atenție la detalii–organizațiile se așteaptă ca angajații să-și îndeplinească slujba cu precizie.
  • Muncă în echipă–firmele organizează activități în jurul unei echipe, nu pun întreaga responsabilitate pe umerii unui singur individ.
  • Orientare competitivă–organizațiile își doresc să fie mai buni decât competitorii lor, cu orice preț.
  • Stabilitate–companiile sunt orientate spre reguli, acțiuni previzibile și funcționează perfect în condiții de piață care nu se schimbă.

În egală măsură, cultura organizațională depinde de modul în care s-a dezvoltat compania, tipul de management abordat, comportamentul angajaților și menținerea consecvenței în promovarea unui numitor comun.