Citație a completului de judecată al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR București, data de 27.10.2023, ora 10:00

,,Completul de judecată al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR București, cu sediul în București, Intrarea Nestorel nr.4-6, citează pe Tecsan Simona pentru a se prezenta la şedinţa de judecată din data de 27.10.2023, ora 10:00, având calitatea de pârâtă în dosarul nr.239/2022 aflat pe rolul acestei comisii”.