Citație a completului de judecată al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR București, data de 27.10.2023, ora 14:30

,, Completul de judecată al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR București, cu sediul în București, Intrarea Nestorel nr.4-6, citează pe Dehalt Violeta pentru a se prezenta la şedinţa de judecată din data de 27.10.2023, ora 14:30, având calitatea de pârâtă în dosarul nr.430/2020 aflat pe rolul acestei comisii”