Continutul unui bun contract de prestari servicii

Contractul de prestari de servicii este contractul prin care o parte, numita prestator, se obliga sa presteze servicii unei alte parti, numite beneficiar, in schimbul unui pret.

Nu exista reglementari proprii in special acestui contract, el respectand prevederile privind contractele bilaterale cu titlu oneros si regulile sectorului de activitate in care se incadreaza serviciile prestate – turism, transporturi, service etc.

Acest contract trebuie sa includa: partile contractante, obiectul, durata si pretul contractului, obligatiile si raspunderea partilor, clauza de forta majora, solutionarea litigiilor, alte clauze. Contractul are un caracter bilateral (implica obligatii pentru prestator si pentru beneficiar), fiind, de asemenea un contract cu titlu oneros (implica un pret pentru serviciile prestate).

Partile contractante sunt reprezentate de prestator, cel care se obliga prin contract sa presteze servicii in schimbul unui tarif, si beneficiar, cel care plateste aceste servicii de care beneficiaza.

Prestatorul poate fi o societate, o asociatie, o fundatie, o persoana fizica, beneficiarul putand fi si el tot o persoana fizica sau juridica.

Obiectul contractului de prestari de servicii consta in prestatii care satisfac unele nevoi individuale sau colective in alta maniera decat prin transfer de proprietate asupra unui bun material. Un model simplu de contract de prestari servicii gasiti aici: http://eacte.ro/model-contract-de-prestari-servicii-2.html .

Obligatiile prestatorului sunt urmatoarele: de a procura materialele necesare lucrarilor (daca asa s-a invoit cu beneficiarul); de a utiliza personal calificat in domeniul serviciilor prestate; de a remedia gratuit defectiunile care pot surveni la lucrarile efectuate din vina sa.

Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele: de a procura materialele necesare lucrarilor (daca asa s-a invoit cu prestatorul); de a plati la timp prestatorului pretul lucrarilor efectuate de acesta.

Exista unele dezavantaje pentru cei care incheie un contract de prestari servicii in calitate de prestatori. Contractul de prestari servicii nu asigura prestatorului aceleasi beneficii pe care le-ar obtine printr-un contract de munca cu durata determinata, neavand nicio relevanta cu privire la vechimea in munca si la contributiile la fondurile de protectie sociala: sanatate, pensie, somaj.

Deoarece aceste prestatii reprezinta tot o forma de munca, agentii economici care incheie astfel de contracte cu persoane fizice pentru a evita incheierea de contracte individuale de munca sunt sanctionati prin amenda.

In consecinta este indicat ca aceste contracte de prestari servicii sa fie incheiate numai cu persoane fizice autorizate, luand in considerare Legea nr. 300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale si considerand contractele de prestari servicii drept contracte comerciale reglementate de Codul Comercial.

Pe website-ul eActe.ro gasiti o multitudine de modele de acte: acte constitutive, actiuni in justitie, modele de cereri, de contestatii, modele de contracte civile si contracte comerciale, modele de CV-uri, modele de procuri, modele de plangeri si altele, toate cu acces online gratuit.