IMPLEMENTAREA EXPERTIZEI DE CERCETARE BIOMEDICALĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT PENTRU VALIDAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII ÎN DOMENIILE BIOTEHNOLOGII MEDICALE ȘI SĂNĂTATE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, București, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 05.09.2016, proiectul „Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate”, acronim INTELBIOMED, ID: P_40_197, cod SMIS: 105631, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Valoarea totală a Contractului de finanțare a fost de 15.106.436 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă a fost de 15.056.436 lei, procent de absorție de 88,15%.

Conferința pentru finalizarea proiectului are loc în data de 30 August 2022, începând cu ora 11:00, Amfiteatrul „Ioan Moraru”, Institutul Naţional de Patologie „Victor Babeş”, Spl. Independenţei nr. 99-101, Bucureşti.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 72 de luni.

Obiectivul general al proiectului a fost transferul de cunoștințe/expertiză și tehnologie de la INCD “Victor Babeș” către întreprinderi private din sectorul producției și dezvoltării bioproduselor destinate îngrijirii sănătății, în vederea creșterii competitivității economice și științifice a acestora pe plan național și internațional.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020”

Date de contact:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”

Adresa: Splaiul Independenței 99-101, sector 5, Cod poștal: 050096, București

Director de proiect: Prof. Dr. CSI Cristiana TĂNASE

Tel. 021/3194528, int 204; Fax: 021/3194528; E-mail: intelbiomed@ivb.ro

www.intelbiomed.ro; www.ivb.ro

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DECERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI  ȘI ȘTIINȚELOR  BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ” BUCUREŞTI