Lansarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii Primăriei Jirlău în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”

COMUNA JIRLĂU, cu sediul în localitatea Jirlău, str. Râmnicu Sărat nr. 106, județul Brăila, derulează proiectul „Consolidarea capacităţii Primăriei Jirlău în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod 148496, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, în baza contractului de finanțare cu nr. 1408/29.04.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

COMUNA JIRLĂU, cu sediul în localitatea Jirlău, str. Râmnicu Sărat nr. 106, județul Brăila, derulează proiectul „Consolidarea capacităţii Primăriei Jirlău în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod 148496, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale,  în baza contractului de finanțare cu nr. 1408/29.04.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Valoarea totală a contractului este de 713,549.40 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data 01.12.2020 și data 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare generată de virusul SARS-Cov-2 și diminuarea riscului de propagare a bolii Covid-19 în anul școlar 2020-2021 prin dotarea unităților de învățământ – Școala Gimnazială nr. 1 și Școala nr. 2 din localitatea Jirlău cu echipamente de protecţie şi produse de dezinfecţie în vederea realizării în condiţii de siguranță sanitară a activității educaţionale.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă sprijinirea a 325 preșcolari/școlari și personal angajat al unităților școlare prin asigurarea de echipamente de protecţie de uz personal (măști), produse de dezinfecţie (săpun, dezinfectant etc.) și echipamente de prevenție și protecție necesare în vederea participării în bune condiţii la activitatea educaţională şi pentru diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS-COV-2 în anul școlar 2020-2021.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  • Creșterea capacității de prevenire a infectării cu COVID-19, prin achiziționarea următoarelor echipamente medicale la nivelul a 325 persoane implicate în activitățile Școlii Gimnaziale nr. 1 și Școlii nr. 2 (personal educativ, administrativ și auxiliar și elevi), ce vor beneficia de: 78000 măști de protecție, 600 de litri de dezinfectant pentru mâini lichid, împreună cu 30 de dispensere dezinfectant lichid cu senzor, 1500 l dezinfectant pentru suprafețe, 600 de sticle (bucăți) de săpun, 8 covoare dezinfectante și 4 porți termoscan amplasate la intrările din corpurile celor 2 unități de învățământ, precum și 8 nebulizatoare cu 400 l de dezinfectant.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

 

Date de contact:

Primăria Jirlău

Adresa: Jirlău, România, Str. Râmnicu Sărat nr. 106, judeţul Brăila, cod poştal 817075, România

Telefon/Fax: 0239667206 / 0239667130

E-mail: uat.jirlau@yahoo.com

Website: www.jirlau.ro

CategoriiFără categorie