COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului „Tineri NEETs – Competenti si Ocupati”, ID Smis 153994

RCG CONSULTING GROUP SRL (Solicitant), în parteneriat cu ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC (Partener 1), anunță lansarea proiectului cu titlul „Tineri NEETs – Competenti si Ocupati” (Cod SMIS 153994), număr contract de finanțare POCU/991/1/3/153994, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020; Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Bugetul total al proiectului este de 4.881.627,26 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 126.916,50 lei. Proiectul se implementează în Regiunea Centru pe o perioadă de 18 luni, în perioada Iulie 2022 – Decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării, precum si imbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Centru prin derularea programului de formare profesionala in domeniul Competentelor Antreprenoriale pentru 280 tineri NEETs someri din grupul tinta al proiectului cu niveluri de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil” din regiunea Centru, derularea programului de Competente Antreprenoriale pentru 100 tineri NEETs someri cu un nivel de ocupabilitate A ”usor ocupabil”, derularea programului de mediere pe piata muncii pentru 380 persoane, furnizarea de servicii de consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri pentru 370 si finantarea a 10 planuri de afaceri cu sume de maxim 20.000 euro.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea competentelor profesionale ale membrilor GT prin derularea programului de FPC Competente Antreprenoriale pentru 280 persoane pe o perioada de 16 luni.

2. Sustinerea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu in randul membrilor GT prin derularea programului de FPC Competente Antreprenoriale pentru 100 persoane pe o perioada de 4 luni, respectiv prin sprijinirea infiintarii si demararii afacerii, monitorizarea implementarii si sustenabilitatii planurilor de afaceri si decontarea de granturi de maxim 20.000 euro pentru 10 persoane din GT pe o perioada de 14 luni.

3. Integrarea pe piata muncii a 380 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piata muncii pe o durata de 17 luni si prin furnizarea de servicii de consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri pentru 370 persoane pe o durata de 12 luni.

 Activităţile principale ale proiectului sunt:

ACTIVITATEA 1 – Management proiect, implementare monitorizare şi raportare

ACTIVITATEA 2 – Organizarea Procedurilor De Achizitii Necesare Procurarii Bunurilor si Serviciilor Necesare Desfasurarii Proiectului Prevazute In Lista Achizitilor

ACTIVITATEA 3 – Organizarea Activitatilor de Informare si Publicitate a Proiectului;

ACTIVITATEA 4 – Organizarea si Desfasurarea Procesului de Selectie si Validarea Grupului Tinta;

ACTIVITATEA 5 – Derularea programelor de formare profesionala

ACTIVITATEA 6 – Organizarea si Desfasurarea Schemei de granturi;

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:

  • 280 persoane participante la cursul de Competente Antreprenoriale, minim 224 diplome acreditate
  • 100 persoane participante la cursul de Competente Antreprenoriale, 80 diplome acreditate ANC obtinute
  • 10 intreprinderi infiintate si monitorizate; 10 granturi acordate
  • 380 persoane participante la sesiunile de mediere pe piata muncii, 380 de dosare de mediere pe piata muncii realizate
  • 370 persoane participante la sesiunile de consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri, 370 dosare de consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact: Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: cristina.deac@rcgconsulting.ro

 

Persoane de contact:

CRISTEA DEAC CRISTINA FLORINA, Manager de proiect, RCG CONSULTING GROUP SRL, Telefon: 0731366717

 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 1. Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri. Operațiunea: AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2

Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Titlul proiectuluiTineri NEETS – Competenți și ocupați

Beneficiar: RCG CONSULTING GROUP SRL

Cod MySMIS: 153994

CategoriiFără categorie