Comunicat de presă Simartis Telecom

Logo media

“COMPETITIVI ÎMPREUNĂ”

Comunicat de presa

Gulia, Dâmbovița, 16.07.2020 

Titlul proiectului:

Cercetare și dezvoltare, calificare, certificare, testare și pregătire de lansare comercială proiect ,,Platforma de servicii pentru Conectivitate Inteligentă 5G/IoT – eSIM, OTA – HTTP, DM – IoT

SC SIMARTIS TELECOM SRL, cu sediul în municipiul București, strada Intrarea Amzei nr. 5, et. 2, ap. 3, sector 1, derulează, începând cu data de 05.06.2020 până pe 04.06.2023 (36 luni) proiectul ,,Cercetare și dezvoltare, calificare, certificare, testare și pregătire de lansare comercială proiect ,,Platforma de servicii pentru Conectivitate Inteligentă 5G/IoT – eSIM, OTA – HTTP, DM – IoT”, cod SMIS 130057, în baza contractului de finanţare nr. 38/221_ap2/05.06.2020, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea totală a proiectului este de 11.483.726,74 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.598.358,66 lei.

Locația de implementare: Sat Gulia, Comuna Tărtășești, Strada Pădurea cu Tei, nr. 13, județ Dâmbovița.

Obiectivul general îl reprezintă  cercetarea, proiectarea și implementarea unui sistem de management a dispozitivelor

compatibile eSIM denumit eSIM RSP, precum și actualizări majore la nivel funcțional, cu elemente de noutate și originalitate pentru platformele curente OTA SIM Management și Device Management, în scopul de a efectua configurarea la distanță a planurilor celulare existente pe o cartelă eSIM.

Rezultatele așteptate: 1 platformă dezvoltată și un sistem de management al dispozitivelor compatibile eSIM denumit eSIM RSP implementat până la finalizarea proiectului, 175 de tipuri de active achiziționate până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și colaborare cu Banat Software Cluster.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact:

Nume persoană contact: Voiculescu Alexandru

Tel: 0213109165, email: global.info@simartis.com

Simartis Telecom logo

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

CategoriiIT