Depozit Arhivare: Servicii de arhivare a documentelor conform celor mai noi reglementări în domeniu

UtilDeco din Iași oferă servicii de arhivare documente prin intermediul platformei Depozitarhivare.ro.

Deoarece procedura arhivare documente este una complexă și include activități reglementate, serviciile de arhivare oferite de UtilDeco constituie o alternativă care va aduce oricărei organizații economii financiare, de timp și spațiu.

Depozit Arhivare, prin intermediul specialiștilor săi, asigură următoarele activități de arhivare: arhivare fizică, arhivare electronică, depozitarea arhivei, eliberare de adeverințe din cadrul arhivelor, consultanță privind arhivarea documentelor, precum și cursuri acreditate în domeniu. Puteți opta ca arhivarea documentelor să se facă la sediul organizației dvs. (cu echipe mobile) sau la centrul de depozitare UtilDeco – un centru modern, dotat cu echipamente performante.

Legea arhivării documentelor 2020 prevede reguli referitoare la caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă. De aceea este util să apelați la specialiști pentru realizarea activităților de arhivare și depozitare a documentelor. Cu studii recunoscute în domeniul Arhivisticii și cu o experiență de 5 ani în organizarea și gestionarea diverselor fonduri arhivistice, echipa de specialiști Depozit Arhivare va avea grijă ca arhiva organizației dvs. să fie organizată conform celor mai noi reglementări în domeniu. Centrul de depozitare arhivă deținut de UtilDeco este unul dintre cele mai moderne centre din România datorită investițiilor permanente în instrumente și echipamente performante.

Pe platforma www.depozitarhivare.ro găsiți toate informațiile necesare parteneriatului cu unitatea protejată autorizată UtilDeco în vederea arhivării documentelor. În plus, achiziționând aceste servicii pe bază de parteneriat puteți beneficia de decontarea costurilor, conform Legii 193/2020, dacă aveți statut de persoană juridică și dacă aveți peste 50 de angajați.

O unitate protejată autorizată reprezintă, conform legii, entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.