Lansarea Observatorului de Integritate UPA. Atenție: decontări ilegale din cota pe dizabilitate.

Fundația ADV România, anunță lansarea Observatorului de Integritate UPA – departament în cadrul căruia vom furniza o serie de informații pentru angajatorii cu peste 50 de salariați care utilizează cota pe dizabilitate pentru achiziția de produse și servicii de la unități protejate autorizate.

În cadrul acestui observator, vom analiza modul de funcționare UPA, modele europene, trenduri și soluții pentru inserția socio-profesională a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, vom sesiza autorităților naționale, în speță ANPDCA, ANAF și Inspecția Socială, practicile incorecte identificate în piață în ceea ce privește vânzarea de produse și servicii intermediate.

 

Din păcate, activitatea socială și economică a unităților protejate nu este clar definită în normele de aplicare, din acest motiv unele entități, în loc să producă și să presteze servicii proprii, așa cum reglementează legea, preferă să le intermedieze, generând concurență neloială inclusiv sectorului clasic de afaceri prin utilizarea angajaților cu dizabilități, pentru a maximaliza profitul companiei.

 

ADV România, a câștigat la CCR procesul împotriva statului pentru închiderea sectorului de unități protejate în august 2017. Ne-am luptat din nou să aducem în piață acest instrument numit unitate protejată, care să creeze locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități care au nevoie de servicii de integrare socio-profesională. Ceea ce am schimbat în actuala legislație, a fost faptul, ca aceste unități protejate să aibă minim 3 persoane cu dizabilități angajate, care să cumuleze minim 50% normă de muncă din total și să comercializeze doar produse și servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu dizabilitate. Ceea ce constatăm din păcate în piață, este faptul, că unele unități protejate, nu respectă legea și vând produse care sunt cumpărate de la alți furnizori (ex. birotică și papetărie, echipamente IT, ș.a.) și servicii pentru care nu au persoane cu dizabilități cu competențe în domeniu. Acest lucru, creează o concurență neloială furnizorilor clasici, care nu-și pot vinde produsele pe facilitatea non-fiscală dedicată sectorului, precum și unităților protejate de bună credință, care produc și prestează servicii în limita resurselor disponibile la costuri reale mult mai mari, decât produsele intermediate. Aceste practici, nu fac decât să crească profiturile unor companii care profită de statutul de unitate protejată și să conducă la falimentul unităților protejate care sunt corecte și implică în mod real persoanele cu dizabilități în activitatea de producție” – a declarat Angela Achiței, președinte ADV România.

 

Conform Registrului ANPDCA, la data de 21.03.2022, existau în România un număr de 282 de unități protejate autorizate, cu 1826 de angajați, din care 1432 de persoane cu dizabilități. Primele 3 unități protejate cu cele mai multe locuri de muncă create pentru persoane cu dizabilități sunt: Nazargea Grup al DGASPC sector 1 București, Casa Jakab Antal Haz din cadrul Asociației CARITAS Alba Iulia și UtilDeco Group din Iași.

 

O serie de articole publicate de către Observatorul de Integritate UPA cu detalii despre ce este corect și ce este incorect în modul de funcționare a unităților protejate și a procesului de achiziție, pot fi vizualizate pe website-ul UtilDeco si in presa natională.

 

Pentru informații suplimentare – Angela Achiței, președinte ADV România, mail office@alaturidevoi.ro tel. 0745609209.