Florin Dobre, practician în insolvență și Partener FIDASmart, obține în termen record reorganizarea și redresarea unei importante firme din construcții

Unul dintre jucătorii importanți de pe piața locală în domeniul lucrărilor de infrastructură, societatea Arge Infrastructura S.R.L. (parte a grupului Geiger si Max Boegl), a reușit să-și redreseze afacerile în timp record – în doar 6 luni de reorganizare a companiei. Compania este recunoscută pentru livrarea a două proiecte strategice în zona Sibiului – aeroportul din Sibiu și șoseaua de centură a Sibiului.

Concret, ca urmare a unui control, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a emis o serie de decizii privind impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorate de Arge Infrastructura S.R.L. pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2016. Sumele calculate și pretinse la plată de către autoritățile fiscale erau de aproximativ 60 milioane Lei și au provocat un blocaj imediat al activității societății. Ca o consecință directă, Arge Infrastructura S.R.L. a fost constrânsă să intre sub protecția procedurii de insolvență pentru a evita o eventuală executare silită cu consecințe nefaste pentru salariați și pentru ceilalți creditori ai societății.

Deciziile de impunere emise de autoritățile fiscale au făcut obiectul unor litigii gestionate de firma de avocatură contractată de Arge Infrastructura S.R.L., iar poziția de administrator judiciar a fost preluată de Florin Dobre, Partener FIDASmart, avocat și practician în insolvență.

Mandatul de administrator judiciar preluat de Florin Dobre a inclus gestionarea debitorului pe perioada insolvenței în vederea asigurării capitalului de lucru, asigurarea unei bune interacțiuni cu judecătorul sindic, reprezentarea societății în relația cu firma de avocatură Biriș Goran SPARL în vederea anulării deciziilor de impunere emise de ANAF, precum și aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate de Adunarea Creditorilor.

În aceste circumstanțe, un aspect esențial a constat în reorganizarea societății, în sensul întocmirii de către administratorul judiciar a planului de reorganizare în baza căruia activitatea Arge Infrastructura S.R.L. să fie continuată într-o manieră care să permită menținerea firmei în circuitul economic. Adunarea Creditorilor debitoarei Arge Infrastructura S.R.L. a aprobat și a susținut implementarea planului de reorganizare, iar legalitatea acestuia a fost confirmată de către judecătorul sindic.

Un aspect notabil, legat de mandatul exercitat de Florin Dobre, se referă la faptul că valoarea masei credale depășea suma de 130 milioane de Lei, din care aproximativ 60 milioane de Lei reprezentau creanțele pretins datorate către ANAF. Deși această situație constituia o adevărată provocare, totuși practicianul în insolvență a reușit să demonstreze judecătorului sindic faptul ca Arge Infrastructura S.R.L. trebuia să își continue activitatea (prin reorganizare), iar sumele pretinse de ANAF trebuiau să fie analizate doar ulterior momentului la care instanțele judecătorești aveau sa se pronunțe cu privire la legalitatea deciziilor de impunere. În final, debitoarea, cu sprijinul avocaților din cadrul Biriș Goran SPARL care au gestionat dosarele având ca obiect deciziile ANAF și aflându-se sub protecția procedurii de insolvență, a reușit să le anuleze integral, demonstrând astfel caracterul nelegal al deciziilor de impunere.

Dl. Lorand Fabian, administrator al uneia dintre asociații a declarat: “Obiectivul nostru a fost să depășim perioada dificilă a insolvenței și să ne redobândim integritatea economică. Cu expertiza practicianului în insolvență Florin Dobre, am reușit să creăm un sistem funcțional de ieșire din insolvență. Eforturile noastre susținute și colaborarea strânsă au dus la această reușită notabilă.”

Este demn de subliniat și faptul că planul de reorganizare a fost unul atipic deoarece a fost proiectat astfel încât implementarea să se finalizeze într-o perioadă record, de doar 6 luni. În această perioadă, extrem de scurtă, în baza resurselor de care dispunea, societatea a reușit să achite integral către restul creditorilor sumele cuprinse în planul de reorganizare. Ca rezultat, planul de reorganizare a dus la închiderea cu succes a procedurii de insolvență și la reintegrarea societății în circuitul economic. Am avut parte de un deznodământ cu totul excepțional având în vedere realitatea din piața de insolvență din Romania – în care un număr infirm de societăți reușesc să evite radierea ca urmare a intrării în faliment.